เกี่ยวกับ ALPHA

Our Company

ธรุกิจ ALPHA เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งในด้านของสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และมีมากมายกว่า 50 รายการ โดยเน้นนวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า แผนการตลาดที่สามารถทำได้ง่ายทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับผู้นำ เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาว

Our Management

(ข้อมูลผู้บริหาร)

Vision

"เพราะความสำเร็จของคุณ คือ งานของเรา"

Mission

สนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิด "Social Enterprise"

Commitment

ส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพรับฟังเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจ

Our Missions

หน้าที่ของพวกเราคือการสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิด “Social Enterprise” โดยใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นหัวใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใช้แล้วเกิดผลลัพท์อย่างน่าพึงพอใจ สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกอย่าง ยุติธรรม นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้สร้างงานให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในขบวนการผลิตสินค้าของเรา เพื่อให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วน

ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำไปด้วยกันกับ ALPHA

กับระบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมสินค้าคุณภาพ

0