ติดต่อเรา

CONTACT US

นักธุรกิจสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท บริษัท อัลฟ่า ออแกนิค จำกัด เพื่อขอคำแนะนำ โดยนักธุรกิจสามารถติดต่อสอบถามบริการลูกค้าได้ ตามข้อมูลดังนี้

เรื่อง การติดตามสินค้า

@alphath

เรื่อง การตรวจสอบเอกสาร

@alphath

เรื่อง การคอนเฟิร์มยอด

@alphacf

เวลาทำการ

ฝ่ายบริการสมาชิก , คอนเฟิร์มยอด

วันจันทร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำการ 10.00 – 19.00 น.

(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ฝ่ายการติดตามสินค้า , การตรวจสอบเอกสาร

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลาทำการ 10.00 – 19.00 น.

(หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์)

0