promotion

เพราะเราคือ “ผู้นำ”

บริษัท อัลฟ่า ออแกนิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 104,509,800 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคและอาหารเสริมสำหรับพืช ภายในแบรนด์ Velness, De Mists และ Kaset Inter โดยใช้กลยุทธ์การทำตลาดในลักษณะของธุรกิจเครือข่าย เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและแผนธุรกิจที่มั่นคง สู่นักธุรกิจและสมาชิกในประเทศไทย รวมทั้ง สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับฐานสมาชิกเครือข่ายที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี

ทำไมต้องร่วมงานกับ ALPHA
ขายออนไลน์
ขยายไปต่างประเทศ AEC
นวัตกรรมสินค้า
ที่คิดค้นพิเศษ
ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มลูกค้า
ดิจิตอลแพลทฟอร์ม
เฉพาะของบริษัท
ใช้งานง่ายรองรับระบบ Aging Sociaty
ALPHA พันธกิจ

สนับสนุนสมาชิกทุกคนให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และแผนการตลาดที่มั่นคง

Vision

สร้างผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกมิติ

Mission

สนับสนุนผู้นำสู่ความสำเร็จ

Commitment

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างแผนการตลาดที่มั่นคง

0